runy

11. října 2008 v 17:16 | magiee |  runy

Obecně o runách

Mytologický původ run
Runy podle severského mýtu vytvořil nejvyšší severský bůh-hrdina Odin. Poté, co se na devět dnů přibodl svým kopím ke stromu světa - jasanu Yggdrasilu - a tak se sám sobě obětoval, spatřil runy - symboly, které mu umožnily vidět linie osudu, ale také do nich zasahovat. Stejnou moc pak dal i lidem, kteří se naučili runy používat.

Runová abeceda futhark
Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen. Latinská abeceda z A, B, C a D, řecká alfabeta z ALFA a BETA. Futhark je nazván podle znění prvních symbolů, tedy F, U, Th, A, R a K. V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně, a to jako F, U, Th, O, R a K.
Rozlišovat můžeme zhruba tři základní proudy. Původní, nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a skládá se z 24 znaků. Asi okolo roku 800 n. l. se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo (anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků až na 33, narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího), kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků. Tento systém se vyskytoval v různých obměnách: dánský, obyčejný nordický, švédsko-norský, zkrácený apod.

Aettir
Každá ze tří hlavních runových abeced se dělila na tři skupiny písmen, zvané aettir (aettir je množné číslo slova aett). Samotný výraz aettir je pravděpodobně nedávného data, rozdělení písmen na jednotlivé aettiry je však patrné i na velmi starých archeologických nálezech (např. brakteátu z Vadsteny).
Rozdělení abeced na oddíly je pro nás významné proto, že je dodržuje i vikingské a anglosaské písmo, ačkoliv ani jedno z nich se nesestává z 24 písmen. Pro ilustraci, vikingský futhork se dělil na tři skupiny o šesti, šesti a pěti znacích.

Slovo "runa"
Význam slova runa bývá interpretován různě, jednotlivé interpretace si jsou podobné a vždy s sebou nesou trochu tajemnou atmosféru. Ve staré angličtině znamenalo slovo runa záhadu či tajemství; význam se zachoval v dnešním archaismu pro šeptání - round nebo rown.
Ve staré němčině slovo runa rovněž značí záhadu a tajemství. Stará norština zná takřka shodný výraz runar, magický znak. Ve finštině slovo runa označuje jednu báseň národního eposu Kalevaly.

Runová numerologie

Jedna reprezentuje význam slova, které je jménem runy, nebo moc se jménem runy spojenou.
Dvě implikuje služebné postavení, podřízenost či otroctví.
Tři je aktivovací posloupností. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci změny podoby, nebo mění význam následujícího textu. Zároveň je to počet run požadovaný pro výzvu či vzývání o nižší intenzitě.
Čtyři označuje otrávenost, únavu či nepohodu.
Pět přináší uspokojení či úspěch, je vhodné k léčebným účelům.
Šest je nepříjemnost, něco nechtěného.
Sedm je spojeno se sexuálními záležitostmi.
Osm je spouštěcí posloupností, podobně jako trojka. Označuje úplnost, sílu, je to číslo potřebné pro intenzívní výzvu.
Devět je nástrojem pro ještě vyšší stupeň dokonalosti. Osmička je celek, devítka jej podtrhuje a potvrzuje.


Věštění z run

http://www.amorysuerte.com/modules/catalog/images/runa-fehu.jpg

Za dávných časů putovali vykladači a vykladačky run od města k městu a nahlíželi za pomocí runových kamenů do osudů lidí. Oblékali se do zvířecích kůží a modrých plášťů zasvěcených bohu Odinovi. Odin byl pán smrti i znovuzrození, visel devatero dní na stromu světa jehož jméno je Yggdrasil a obětoval své oko Mirimovi, strážci studnice moudrosti, aby získal runy. I dnes vzývají věštci Odinovo jméno, aby jim pomáhal při vrhu a čtení run.
uny lze vykládat různými způsoby. Jsou-li runy vzhůru nohama je na nich někdy vidět jiný znak. Říká se jim obrácené runy. Taková runa má jiný význam, než když leží správné poloze. Soudí se , že obrácené runy jsou negativní. Obrácená runa nám však neukazuje problémy, ale jejich řešení nebo vyvarování. Na každou runu by se spíše mělo pohlížet podle toho, co nám chce povědět, než v ní hledat negativní aspekt.
Výklad jednoduchý
1. Držte váček s runami a soustřeďte se na otázku nebo problém, nebo na to na co se chcetet zeptat.
2. Pak se můžeme zeptat např. - Přeji si, aby runy prozadily co mě dnes čeká. nebo Přeji si, aby runy vypověděly o... nebo Přeji si, aby runy okomentovaly... atd.
3. Potom vytáhněte z váčku runu.
Výklad světového stromu
Vytáhněte si postupně 7 run.
1. Co si musíme uvědomit
2. Jaká nás čeká výzva
3. Jaká je vaše runa
4. Jaká síla nám pomůže
5. Co nás bude varovat
6. Čeho se potřebujeme zbavit
7. Jaké nastane ponaučení
Věštění - keltský kříž
1. Co je příčinou našeho nedostatku
2. Jak a kam bychom měli směrovat energii
3. Co nám brání v postupu
4. Co nám pomůže překonat překážku
5. Co nám chybí
6. Výsledek
Vyjasnění sporných odpovědí: Někdy ani po odpovědi run není jasné jak si máme vše vyložit. Runy mohou mluvuit nejasně. V tomto případě se vytahuje ještě jedna runa, která by měla odpověďi napomoci nebo ji ujasnit.Co jsou Runy a jak je vyrobit


Co jsou runy?
Runy znaky jsou nejstarším typem písma národů na severu Evropy. Dávnými skandinávskými a severogermánskými kmeny byly vnímány ovšem v širších souvislostech. Domnívali se, že runy představují sílu vesmíru. Pravděpodobně panovala představa, že když člověk tesá do kamene, dlabe do dřeva nebo maluje, navazuje kontakt s vesmírem. Mezi národy severní Evropy je stále ještě častý názor, že runy jsou znaky, které lidé dostali od Boha. Proto byl runovým znakům připisován tajemný význam a byly využívány pro věštění a amulety, které chránily před zlem a posilovaly sílu člověka.Každý národ má svůj výklad a své oslovení run. Jsou také ruzné obdoby, ale v základu jsou všechny runy stejné.
Z čeho je udělat? Jak se věští?
Dřevo: Jasan, tis, a dub, ploché valouny, keramické střepy nebo kostky. Symboly jsou vyryté nebo nakreslené červenou (barva krve) nebo modrou (barva zasvěcená Odinovi). Při věštění se runy zamíchají ve váčku a pak jsou vrženy na hladkou plochu. Runy, které padnou blízko sebe, se při čtení ovlivňují. Runy otočené symbolem k zemi se nevykládají. Dopadnou-li runy k vykladači hlavou dolů, jde o tzv. převrácenou runu.
Význam run:*
1. FEHU, FEOH, FREYJA
Bůh plodnosti a pokoje, znamená štěstí a soulad.
Převrácená runa - ztráta, stagnace a nesvár
2. URUZ, UR, SÍLA
Je znamením moudrosti, vědění, tvůrčí síly, příležitosti, sexuality a štěstí.
Převrácená runa - zmařená příležitost, tělesné potíže nebo zadržený rozlet.
3. THURISAZ, THORN, TRN
Symbolizuje ochranu, poymoc a dobrou zprávu.
Převrácená runa - napovídá o zranitelnosti a zlých zvěstech, potíže
4. ANSUZ, OS, ODIN
Značí moudrost a pomoc starších. Nebo také magická duchovní moc či zasvěcení.
Převrácená runa - škodolibé kousky
5. RAIDO, RAD, KOLO
Cesta, ať v praktickém či spirituálním smyslu ohlašuje postup vpřed
Převrácená runa - zpoždění, ponaučení či obtížné putování
6.KENAZ, KEN, OHEŇ
Umělecký podnět nebo milostná vášeň
Převrácená runa - kdosi či cosi tento oheň dusí
7. GEBO, GYFU, DAR
Bude následovat velkodušná štědrost, bohatství a přátelství.
Převrácená runa - značí sobectví a samotu a odloučení. Přátelské svazky jsou ohroženy.
8.WUNJO, WYN, RADOST
Znak štěstí, harmonie a pozitivních změn
Převrácená runa - sváry, neshody mezi lidmy a nabádá k tomu, abychom nezvládnutelným situacím obezřetně předcházeli.
9.HAGALAZ, HAGAL, KRUPOBITÍ
Předpovídá nečekané překážky a choroby.
Převrácená runa - ohlašuje zdržení způsobené vnější mocí
10. NAUTHIZ, NYD, NEZBYTNOST
Tato důležitá runa hájí trpělivost. Chtivost či sobecká touha vyvolají potíže.
Převrácená runa - říká, že je třeba opatrně zvažovat rozhodnutí i závazky.
11.ISA, IS, LED
Překážky mezi lidmy mohou být tělesné i citové.
Převrácená runa - lze učinit kroky k tomu, aby ledy roztály a nesoulad se mezi přáteli rozplynul.
12. JERA, GER, ROK
Runa představuje koloběh přírody a života. Práce přináší ovoce.
Převrácená runa - značí, že je narušen přirozený běh věcí, že je tudíž třeba odstranit překážky, aby řádný chod byl obnoven.
13.EIHWAZ, EOH, TIS
Smrt nabádá, abychom s láskou pečovali o život na zemi.Smrt může také znamenat pomíjení starých způsobů a zvyků.
Převrácená runa - značí neschopnost zanechat ničivých návyků či nezdravou hrůzu ze smrti.
14.PERTHRO, PEORTH, KRB
Jako pradávný symbol domova značí tato runa tajemství a nezbytnost.
Převrácená runa - oznamuje, že tajemství jsou zrazena a o citech se hovoří nepokrytě.
15.ALGIZ,EOHL,OCHRANA
Runa značí ochranu před nebezpečím a pokušením.
Převrácená runa - naznačuje, že je potřeba se vyhnout jakémukoliv nebezpečí, jež snad pochází od přítele či známého člověka.
16.SOWULO, SIGEL, SLUNCE
Předpovídá dobré zdraví a štěstí a také tvůrčí sílu a ponaučení.
Převrácená runa - značí chorobu, která pochází z nedbalosti.
17.TEIWAZ, TYR, BůH VÁLKY
Symbolizuje odvahu, energii a vášeň jež přináší štěstí.
Převrácená runa - je znamením zničujících a vyčerpávajících nesvarů.
18.BERKANA, BEORG, ZROZENÍ
Runa může znamenat, že něco významného začne a bude se rozvíjet, může také vypovídat o novém manželství či skutečném narození.
Převrácená runa - zvěstuje stagnaci či překážky bránící v rozvoji.
19.EHWAZ, KůŇ
Značí cestování a změnu, snad nový domov či nové zaměstnání.
Převrácená runa - Snad je na dohled duchovní pouť.
20. MANNAZ, MAN, MUŽ
Obraz člověka představuje inteligenci, paměť, kulturu, vyšší atributy lidstva. Runa také poukazuje k rodinným záležitostem.
Převrácená runa - napovídá, že dotyčná osoba hledá samotu a odloučení, zejména od rodiny. Runa může také znamenat zneužití či opomíjení inteligence.
21. LAGUZ, LAGU, VODA
Runa představující intuici, vše záhadné a podvědomí. Napovídá o duševním uvědomění a netušené tvořivosti.
Převrácená - říká, že člověk vyjde z mořských bouří zmaten a rozcitlivělý.
22.INGUZ, ING, PLODNOST
Dovršení plánů, záměrů a úspěchů na všech stupních.
Převrácená - postup je zastaven, je třeba zvlášního úsilí.
23. OTHILA, ETHEI, MAJETEK PŘEDKŮ
Runa se vztahuje k dědictví a k majetku vůbec, vztahuje se i na vlastnosti, schopnosti a rodinné tradice, stejně jako materiální statky.
Převrácená runa -Napovídá o potížích s dědictvím, nesouladu s rodiči nebo o rozpadu rodiny.
24.DAGAZ, DAEG, DEN
Runa probouzení a průzračného jasu. Hojně se pohrnou úspěchy a nastane prosperita.
Převrácená runa - věští nutnost mírnit se ve výdejích
25. WYRD, OSUD
Váček vykladače run obsahuje i jednu slepou runu, značící tajemství a osud. Oznamuje, že tazateli budou informace odepřeny a že věc rozhodne osud.
* Přesnější význam run najdete v dřívějších článcích.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hovno hovno | 29. října 2008 v 16:35 | Reagovat

runy neznam znam duny a to pisecne

2 Vallkyra Vallkyra | Web | 15. listopadu 2008 v 21:16 | Reagovat

Moc pěkný

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama