Říjen 2008

runy

11. října 2008 v 17:16 | magiee |  runy

Obecně o runách

Mytologický původ run
Runy podle severského mýtu vytvořil nejvyšší severský bůh-hrdina Odin. Poté, co se na devět dnů přibodl svým kopím ke stromu světa - jasanu Yggdrasilu - a tak se sám sobě obětoval, spatřil runy - symboly, které mu umožnily vidět linie osudu, ale také do nich zasahovat. Stejnou moc pak dal i lidem, kteří se naučili runy používat.

Runová abeceda futhark
Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen. Latinská abeceda z A, B, C a D, řecká alfabeta z ALFA a BETA. Futhark je nazván podle znění prvních symbolů, tedy F, U, Th, A, R a K. V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně, a to jako F, U, Th, O, R a K.
Rozlišovat můžeme zhruba tři základní proudy. Původní, nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a skládá se z 24 znaků. Asi okolo roku 800 n. l. se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo (anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků až na 33, narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího), kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků. Tento systém se vyskytoval v různých obměnách: dánský, obyčejný nordický, švédsko-norský, zkrácený apod.

Aettir
Každá ze tří hlavních runových abeced se dělila na tři skupiny písmen, zvané aettir (aettir je množné číslo slova aett). Samotný výraz aettir je pravděpodobně nedávného data, rozdělení písmen na jednotlivé aettiry je však patrné i na velmi starých archeologických nálezech (např. brakteátu z Vadsteny).
Rozdělení abeced na oddíly je pro nás významné proto, že je dodržuje i vikingské a anglosaské písmo, ačkoliv ani jedno z nich se nesestává z 24 písmen. Pro ilustraci, vikingský futhork se dělil na tři skupiny o šesti, šesti a pěti znacích.

Slovo "runa"
Význam slova runa bývá interpretován různě, jednotlivé interpretace si jsou podobné a vždy s sebou nesou trochu tajemnou atmosféru. Ve staré angličtině znamenalo slovo runa záhadu či tajemství; význam se zachoval v dnešním archaismu pro šeptání - round nebo rown.
Ve staré němčině slovo runa rovněž značí záhadu a tajemství. Stará norština zná takřka shodný výraz runar, magický znak. Ve finštině slovo runa označuje jednu báseň národního eposu Kalevaly.

Runová numerologie

Jedna reprezentuje význam slova, které je jménem runy, nebo moc se jménem runy spojenou.
Dvě implikuje služebné postavení, podřízenost či otroctví.
Tři je aktivovací posloupností. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci změny podoby, nebo mění význam následujícího textu. Zároveň je to počet run požadovaný pro výzvu či vzývání o nižší intenzitě.
Čtyři označuje otrávenost, únavu či nepohodu.
Pět přináší uspokojení či úspěch, je vhodné k léčebným účelům.
Šest je nepříjemnost, něco nechtěného.
Sedm je spojeno se sexuálními záležitostmi.
Osm je spouštěcí posloupností, podobně jako trojka. Označuje úplnost, sílu, je to číslo potřebné pro intenzívní výzvu.
Devět je nástrojem pro ještě vyšší stupeň dokonalosti. Osmička je celek, devítka jej podtrhuje a potvrzuje.


Věštění z run

http://www.amorysuerte.com/modules/catalog/images/runa-fehu.jpg

Za dávných časů putovali vykladači a vykladačky run od města k městu a nahlíželi za pomocí runových kamenů do osudů lidí. Oblékali se do zvířecích kůží a modrých plášťů zasvěcených bohu Odinovi. Odin byl pán smrti i znovuzrození, visel devatero dní na stromu světa jehož jméno je Yggdrasil a obětoval své oko Mirimovi, strážci studnice moudrosti, aby získal runy. I dnes vzývají věštci Odinovo jméno, aby jim pomáhal při vrhu a čtení run.
uny lze vykládat různými způsoby. Jsou-li runy vzhůru nohama je na nich někdy vidět jiný znak. Říká se jim obrácené runy. Taková runa má jiný význam, než když leží správné poloze. Soudí se , že obrácené runy jsou negativní. Obrácená runa nám však neukazuje problémy, ale jejich řešení nebo vyvarování. Na každou runu by se spíše mělo pohlížet podle toho, co nám chce povědět, než v ní hledat negativní aspekt.
Výklad jednoduchý
1. Držte váček s runami a soustřeďte se na otázku nebo problém, nebo na to na co se chcetet zeptat.
2. Pak se můžeme zeptat např. - Přeji si, aby runy prozadily co mě dnes čeká. nebo Přeji si, aby runy vypověděly o... nebo Přeji si, aby runy okomentovaly... atd.
3. Potom vytáhněte z váčku runu.
Výklad světového stromu
Vytáhněte si postupně 7 run.
1. Co si musíme uvědomit
2. Jaká nás čeká výzva
3. Jaká je vaše runa
4. Jaká síla nám pomůže
5. Co nás bude varovat
6. Čeho se potřebujeme zbavit
7. Jaké nastane ponaučení
Věštění - keltský kříž
1. Co je příčinou našeho nedostatku
2. Jak a kam bychom měli směrovat energii
3. Co nám brání v postupu
4. Co nám pomůže překonat překážku
5. Co nám chybí
6. Výsledek
Vyjasnění sporných odpovědí: Někdy ani po odpovědi run není jasné jak si máme vše vyložit. Runy mohou mluvuit nejasně. V tomto případě se vytahuje ještě jedna runa, která by měla odpověďi napomoci nebo ji ujasnit.Co jsou Runy a jak je vyrobit


Co jsou runy?
Runy znaky jsou nejstarším typem písma národů na severu Evropy. Dávnými skandinávskými a severogermánskými kmeny byly vnímány ovšem v širších souvislostech. Domnívali se, že runy představují sílu vesmíru. Pravděpodobně panovala představa, že když člověk tesá do kamene, dlabe do dřeva nebo maluje, navazuje kontakt s vesmírem. Mezi národy severní Evropy je stále ještě častý názor, že runy jsou znaky, které lidé dostali od Boha. Proto byl runovým znakům připisován tajemný význam a byly využívány pro věštění a amulety, které chránily před zlem a posilovaly sílu člověka.Každý národ má svůj výklad a své oslovení run. Jsou také ruzné obdoby, ale v základu jsou všechny runy stejné.
Z čeho je udělat? Jak se věští?
Dřevo: Jasan, tis, a dub, ploché valouny, keramické střepy nebo kostky. Symboly jsou vyryté nebo nakreslené červenou (barva krve) nebo modrou (barva zasvěcená Odinovi). Při věštění se runy zamíchají ve váčku a pak jsou vrženy na hladkou plochu. Runy, které padnou blízko sebe, se při čtení ovlivňují. Runy otočené symbolem k zemi se nevykládají. Dopadnou-li runy k vykladači hlavou dolů, jde o tzv. převrácenou runu.
Význam run:*
1. FEHU, FEOH, FREYJA
Bůh plodnosti a pokoje, znamená štěstí a soulad.
Převrácená runa - ztráta, stagnace a nesvár
2. URUZ, UR, SÍLA
Je znamením moudrosti, vědění, tvůrčí síly, příležitosti, sexuality a štěstí.
Převrácená runa - zmařená příležitost, tělesné potíže nebo zadržený rozlet.
3. THURISAZ, THORN, TRN
Symbolizuje ochranu, poymoc a dobrou zprávu.
Převrácená runa - napovídá o zranitelnosti a zlých zvěstech, potíže
4. ANSUZ, OS, ODIN
Značí moudrost a pomoc starších. Nebo také magická duchovní moc či zasvěcení.
Převrácená runa - škodolibé kousky
5. RAIDO, RAD, KOLO
Cesta, ať v praktickém či spirituálním smyslu ohlašuje postup vpřed
Převrácená runa - zpoždění, ponaučení či obtížné putování
6.KENAZ, KEN, OHEŇ
Umělecký podnět nebo milostná vášeň
Převrácená runa - kdosi či cosi tento oheň dusí
7. GEBO, GYFU, DAR
Bude následovat velkodušná štědrost, bohatství a přátelství.
Převrácená runa - značí sobectví a samotu a odloučení. Přátelské svazky jsou ohroženy.
8.WUNJO, WYN, RADOST
Znak štěstí, harmonie a pozitivních změn
Převrácená runa - sváry, neshody mezi lidmy a nabádá k tomu, abychom nezvládnutelným situacím obezřetně předcházeli.
9.HAGALAZ, HAGAL, KRUPOBITÍ
Předpovídá nečekané překážky a choroby.
Převrácená runa - ohlašuje zdržení způsobené vnější mocí
10. NAUTHIZ, NYD, NEZBYTNOST
Tato důležitá runa hájí trpělivost. Chtivost či sobecká touha vyvolají potíže.
Převrácená runa - říká, že je třeba opatrně zvažovat rozhodnutí i závazky.
11.ISA, IS, LED
Překážky mezi lidmy mohou být tělesné i citové.
Převrácená runa - lze učinit kroky k tomu, aby ledy roztály a nesoulad se mezi přáteli rozplynul.
12. JERA, GER, ROK
Runa představuje koloběh přírody a života. Práce přináší ovoce.
Převrácená runa - značí, že je narušen přirozený běh věcí, že je tudíž třeba odstranit překážky, aby řádný chod byl obnoven.
13.EIHWAZ, EOH, TIS
Smrt nabádá, abychom s láskou pečovali o život na zemi.Smrt může také znamenat pomíjení starých způsobů a zvyků.
Převrácená runa - značí neschopnost zanechat ničivých návyků či nezdravou hrůzu ze smrti.
14.PERTHRO, PEORTH, KRB
Jako pradávný symbol domova značí tato runa tajemství a nezbytnost.
Převrácená runa - oznamuje, že tajemství jsou zrazena a o citech se hovoří nepokrytě.
15.ALGIZ,EOHL,OCHRANA
Runa značí ochranu před nebezpečím a pokušením.
Převrácená runa - naznačuje, že je potřeba se vyhnout jakémukoliv nebezpečí, jež snad pochází od přítele či známého člověka.
16.SOWULO, SIGEL, SLUNCE
Předpovídá dobré zdraví a štěstí a také tvůrčí sílu a ponaučení.
Převrácená runa - značí chorobu, která pochází z nedbalosti.
17.TEIWAZ, TYR, BůH VÁLKY
Symbolizuje odvahu, energii a vášeň jež přináší štěstí.
Převrácená runa - je znamením zničujících a vyčerpávajících nesvarů.
18.BERKANA, BEORG, ZROZENÍ
Runa může znamenat, že něco významného začne a bude se rozvíjet, může také vypovídat o novém manželství či skutečném narození.
Převrácená runa - zvěstuje stagnaci či překážky bránící v rozvoji.
19.EHWAZ, KůŇ
Značí cestování a změnu, snad nový domov či nové zaměstnání.
Převrácená runa - Snad je na dohled duchovní pouť.
20. MANNAZ, MAN, MUŽ
Obraz člověka představuje inteligenci, paměť, kulturu, vyšší atributy lidstva. Runa také poukazuje k rodinným záležitostem.
Převrácená runa - napovídá, že dotyčná osoba hledá samotu a odloučení, zejména od rodiny. Runa může také znamenat zneužití či opomíjení inteligence.
21. LAGUZ, LAGU, VODA
Runa představující intuici, vše záhadné a podvědomí. Napovídá o duševním uvědomění a netušené tvořivosti.
Převrácená - říká, že člověk vyjde z mořských bouří zmaten a rozcitlivělý.
22.INGUZ, ING, PLODNOST
Dovršení plánů, záměrů a úspěchů na všech stupních.
Převrácená - postup je zastaven, je třeba zvlášního úsilí.
23. OTHILA, ETHEI, MAJETEK PŘEDKŮ
Runa se vztahuje k dědictví a k majetku vůbec, vztahuje se i na vlastnosti, schopnosti a rodinné tradice, stejně jako materiální statky.
Převrácená runa -Napovídá o potížích s dědictvím, nesouladu s rodiči nebo o rozpadu rodiny.
24.DAGAZ, DAEG, DEN
Runa probouzení a průzračného jasu. Hojně se pohrnou úspěchy a nastane prosperita.
Převrácená runa - věští nutnost mírnit se ve výdejích
25. WYRD, OSUD
Váček vykladače run obsahuje i jednu slepou runu, značící tajemství a osud. Oznamuje, že tazateli budou informace odepřeny a že věc rozhodne osud.
* Přesnější význam run najdete v dřívějších článcích.


Vyrob si

11. října 2008 v 17:11 | magiee |  vyrob si magické předměty

WooDoo panenka

Potřeby:
 1. Výplň - nejlépe drcené sušené bylinky
 2. Jehla a nit
 3. Látka
 4. Možné jsou knoflíky
Postup:
Z látky si 2x vystřihneme stejného "panáka" (aby měl hlavu, ruce, břicho a nohy) a sešijeme podél okrajů stehy blízko sebe od polovuny hlavy do kozkroku. Vycpeme výplní a sešijeme podél okrajů tak, aby výplň nevypadala. Vyšijeme srdce a oči (můžeme použít knoflíky).


Kniha stínů

Potřeby:
 • Obyčejný tlustý (kvalitní) sešit A4
 • Látka, kůže, třpitky, barevný písek, apod.
 • 2x Tvrdý papír A4
 • Pořádné lepidlo
 • Pevný obal na sešit (A4)
 • Černý lihový fix
Postup:
Na sešit na přední a zadní stranu nalep tvrdý papír. Počkej až lepidlo zaschne a ostříhej přečuhující "proužky" (nwm jak to říct...). Potom můžeš začít přední stranou. Nalep na ni co chceš (dopotučuji látku, kterou můžeš rozstříhat a vytvořit mozaiku), vytvoř něco neobvyklého. Potom na látku lihovkou napiš krásným písmem buď Kniha Stínů, nebo anglicky: The book of Shadows. Doporučuji předem si to předkreslit. Nápis pak můžeš dozdobit třeba třpitkami nebo barvami na okno. Barvy na knize stínů by neměly být moc rozmanité.

Použití:
Do knihy stínů si zapisuj rituály, lekrvary, poznámky a zkušenosti z magie.

Potřeby na magii

11. října 2008 v 17:07 | magiee |  potřeby na magii

Zvonko hra

Význam zvonkohry: Zvonkohra patří mezi zvláštnosti Feng Shui. Věší se do místností pro doborou harmonii. Každé její cinknutí přináší pozitivní energie. Proto byla tolik používána. Její význam se už ale zapoměl. Její cinkání vyhání z místnosti (a nebo z okolí jejího doslechu) zlé duchy.

Lapač snů

Než Kryštof Kolumbus objevil v roce 1492 Nový svět, měli tam původní obyvatelé, dnes označováni jako američtí indiáni, domov už po mnoho staletí. Měli své tradice, kulturu, vyráběli nejrůznější předměty, nejen užitkové, ale i umělecké se symbolickou funkcí.


Roucha a Šaty


Mnohé sabaty a jistě i většina příslušníků čarodějnického kultu působicích samostatně pracují NAHÉ... v čarodějnictví se o tom hovoří jako "odění pouze nebem". Ale jsou chvíle kdy kvůli teplotě uvažujete o nějakém oblečení a to je naprosto v pořádku. Roucha můžou být jednoduchá, nebo složitěji zpracována. Záleží na vás co si budete přát.
Při výběru materiálu je důležité brád ohled na toto:
1. Vhodný je skoro každý přírodní materiál (hedvábí, vlna, bavlna...). Látky jako polyester jsou nevhodné.
2. Zvažte také hmotnost materiálu, aby nebyl moc těžký a teplý nebo lehký a chladný.
3. Přemýšlejte i o mačkavosti látky.
4. Nebude štípat? Dá se prát? Nenatáhne se příliš...?
...Tyto otázky byste měli pořádně zvážit.
Barva
Dobře si promyslete i barvu roucha. Většina čarodějnic nosila v minulosti bílé šaty. V Saském čarodějnictví nosí kněz a kněžka roucha buď bílá, fialová nebo tmavězelená a ostatní se oblékají do zelených, hnědých, žlutých a modrých rouch i když to neni pevně stanovené pravidlo. Je samozřejmě možné vytvářet hezké kombinace barev. Některé čarodějnice nosí černé roucho ale vzhledem k tomu že se černá považuje za silnou barvu (ve skutečnosti za nebarvu) tak to vytváří mylné myšlení a představy. Vyznáváme náboženství Přírody používejme proto přírodní barvy. Světlé a tmavé barvy země.
Šití
Záleží na vás, jak to bude s šitím šatů. Jestli máte šicí stroj, můžete si na to troufnout sami. Ovšem je lepší si rovnou koupit šaty které vám padnou, než se měsíc kudlit jehlou a nití. I když se to nezdá, šaty jsou velké a tím větší vznikne piplačka s jehlou a nití.

magické čaje

11. října 2008 v 16:30 | magiee |  magické čaje

Zdravý díky bylinkám

 • Spáleniny od slunce
  - čistý gel z aloe vera
  - potírat bílým jogurtem

Kameny

11. října 2008 v 16:23 | magiee |  kameny

vše okolo kamenů

Léčení pomocí kamenů
Achát: posiluje dásně a zrak
Ametyst - protijed při otravě alkoholem, uklidňuje mysl
Beryl: (zelený, žlutý a modrý i bílý )jsou na jaterní potíže, bránice
Diamant: (bílý, modrý, žlutý ) působí na kašel, hleny, lymfatický systém, bolesti zubů, nespavost křeče
Granát: (červený ) anémie, choroby krve
Chyryzolyt (olivově zelený, hnědý, žlutý, červený) horečky, noční můry
Jadeit (zelený) nemoci ledvin, žaludeční bolesti, čistí krev
Jantar (žlutý, oranžový) pomáhá při vadách zraku, hluchotě, úplavici, krčních problémech, senné rýmě, astmatu
Jaspis (žlutý, zelený) žaludeční problémy, nervozita
Karneol (červený) krvácivost, zastavuje krvácení z nosu, čistí krev
Krevel (zelený a červený) snižuje krvácivost, zastavuje krvácení z nosu
Korál(červený, bílý) zastavuje krvácení, pomáhá při zažívacích problémech, epilepsii u dětí, vředech, jizvách, bolavých očích
Lazurit (bleděmodrý až azurový, fialovomodrý, zelenomodrý) Lapus Lazuli, oční problémy, pomáhá naladit vyšší duchovní vibrace, vitalitu, sílu, Lapis ligurius cholera, revmatizmus
Měsíční kámen (světlemodrý připomíná opál) poruchy hospodaření s vodou v organismu - vodnatelnost, otoky, dodává sílu.
Opál (červený až žlutý, černý, tmavozelený) srdce, oči, chrání a harmonizuje
Perla (bílá) uklidňuje, tiší hněv
Rubín (červený) bolest, tuberkuloza, kolika, nežity, vředy, jed, oční potíže, zácpa
Safír (modrofialový) oči, nežity, revmatizmus, kolika
Sardonyx (červený, hnědočervený, černý) duševní a emocionální účinky, potlačuje smutek, přináší štěstí
Smaragd (zelený) oční choroby, celková léčba
Topas (žlutý až bílý, zelený, modrý, červený) zrak, krvácivost
Tyrkys (modrý, modrozelený, zelený) zrak , omlazuje
Léčivá voda se vyrábí z pramenité vody, do které se vhodí kámen, (právě ten, který je potřeba na váš problém) a nechá se na okně alespoň 3 hodiny nabíjet slunečním světlem. Voda se pije 3 x denně jeden šálek.


Barevný symbol kamenů

Bílá: Duchovní vedení, dále vedení na správné cestě, klid, soudtředit se, vidět, jak pomíjejí veškeré iluze. Např. achát, křemen
Červená: Odvaha čelit konfliktů nebo zkouškám, energie, jednání např. granát, rubín, červený jaspis, červený achát, tmavý karneol
Růžová: Léčení, upřímná láska, přátelství. Např. růžový kalcit, růžový křemen, achát
Oranžová: Změna osudu, moc, vláda nad situací. Např. karneol, hyacint
Žlutá: Moc mysli, duševní tvořivost, náhlé změny. Např. jantar, topas, citrin
Modrá: Harmonie, pochopení, cesty nebo stěhování Např. lapis lazuli, labradorit
Zelená: Manželství, vztahy, rovnováha, praktická tvořivost - rukodělná,... , plodnost, růst.Např. jadeit, malachit, amazonit
Purpurová: Přemáhání smůly, ochrana, duševní a duchovní růst, úspěch v dlouhodobých plánech. Např. ametyst, beryl, křemen
Indigová: Objevování minulých životů, problémy s karmou, vyvažování karmy, odstranění nežádoucích zvyků nebo zkušeností Např. tyrkys, ametyst, beryl
Hnědá: Živly Země, úspěch, posílení všech magií Země a okultních schopností, zdravý rozum. Např. tygří oko, záhněda
Černá: Vázanost, obrana zapuzování černé magie, obrácení kouzel a myšlenek v pozitivní sílu, obrana všeobecně, pesimismus, pocit svázanosti. Např. gagát, onyx, obsidián


Kameny jako planety

Venuše: chrysokol
Merkur: opál
Jupiter: ametyst
Mars: rubín
Slunce: tygří oko

bylinky

11. října 2008 v 16:16 | magiee |  bylinky

Jak Bonsay ovlivňuje domácnost

http://town.hall.org/places/bonsai/bonsai05.jpg
Pokud se v domě všechno poměřuje penězi, vrátí bonsaj lidi zase trochu k tomu, aby občas přemýšleli o věcech duchovních a věčných. Bonsaj pomáhá při výkladu snů - navazuje kontakt mezi člověkem a jemnohmotným, neviditelným světem. Navíc bonsaje celým svým zdatným tělíčkem chrání organismus před nemocemi a zvyšuje imunitu.


Srdečník Buřinka

Obrázek “http://www.sk2.goo.cz/obrazky/fotogalerie/rostliny/bylinky/srdecnik/20020629-092.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Srdečník buřina je rozšířený na Sibiři i v Evropě. Také u nás roste na suchých loukách, podél cest, na pastvinách či rumištích, většinou v oblastech od nížin do nadmořské výšky kolem 1000 metrů. Je to nepříjemně páchnoucí bylina, ovšem léčitelství ceněná. Léčivé účinky má nať, a aby byla silná, odstřihují se olistěné vršky rostliny hned na začátku květu. Suší se pokud možno rychle. Srdečník buřina šetrně, ale přitom dlouhodobě zlepšuje frekvenci srdečního svalu, proto se doporučuje při tzv. stařeckém srdci.


Brambory jako léčivá bylina

http://afsoundsystem.byznysweb.cz/domain/afsoundsystem/files/prodej-brambor/brambory-na-web.jpg

Brambory zná řada z nás jen jako přílohu k masu na talíři. Svůj význam však měly už kdysi v lidové medicíně. Šťáva ze syrové brambory se nejčastěji používala jako léčebný prostředek k zažehnání zažívacích potíží.Dub

http://botanika.borec.cz/fota/dub_letni1.jpg
Mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Rozeznáváme dva druhy, dub zimní a dub letní.Durman Obecný

http://hostim.websnadno.cz/durman.jpg
Durman obecný (latinsky: Datura stramonium) je jednou z mála rostlin s psychtropními účinky, rostoucích na našem území. Tato rostlina, patřící do čeledi lilkovitých, je prudce jedovatá. Durman byl součástí čarodějnických mastí.rytualy

11. října 2008 v 16:06 | magie |  rytuály

ůplňkový rytual

Během úplňku se dějí zvláštní věci.Člověk má možnost nahlédnout za hranice všedních dnů.Můžeme se tak dozvědět například informace z budoucnosti. K rituálu přistupujeme jen s konkrétní otázkou!. .Nemá smysl si s tím jen zahrávat, protože "druhá strana" to velmi rychle pozná. Ve všech těchto věcech je nutná skutečná víra v informace z jiných sfér. Není dobré se o tom, co zjistíte, hned chlubit ostatním, nechávejte si to pro sebe, nebo si to zapisujte do deníčku ale fakt to nikomu nevykládejte…je to tak lepší. Jsou to informace výhradně pro Vás, čistě soukromé. Na začátku byste měli nejprve zjistit, jestli je vhodná doba a místo. Teprve potom máte svolení tento rituál uskutečnit.
Potřebujete větší zrcadlo, nestačí to maličké, co se vejde do dlaně.Vhodné je například takové, v kterém je vidět celá postava. Před zrcadlo si sednete, abyste nic nedělali v bolesti nebo napětí. Oblečeni byste měli být pohodlně, nic by vás nemělo nikde svírat, kousat nebo škrtit. Za naše záda umístíme nejlépe bílou svíci. Její plamen by měl na vás svítit zezadu tak, aby tělo vytvořilo v zrcadle stín. Zapaluje se to přesně o půlnoci. Díváte se na obličej, ani ne tak přímo do očí, jako necháváme obraz zcela vystoupit ze zrcadla.Je to otázka cviku, možná se to nepodaří hned napoprvé ale po chvíli dojde k rozostření tohoto obrazu, jako by se rozplýval a mizel. A naopak místo něho se začnou objevovat jiné obrazy. Nemusí to být zrovna obličej, co v zrcadle objevíme. Třeba skupinky lidí, s kterými budeme žít, dům, kde budeme bydlet a další podobné věci ale nemusí být kladné !!!
Pokud dojde ke zpětnému posunu v historických reáliích, nenahlédli jste do vlastní budoucnosti, ale do minulosti. Na počátku je třeba správně definovat, kam se chcete dostat.A na závěr také nesmíte zapomenout za všechno poděkovat.
Je důležité nesetrvávat v tomto stavu příliš dlouho. Jestli se žádné obrazy neukáží během půl hodiny, nejste dostatečně uvolnění.Nebo informace k Vám nemají přijít.Nic nelze získat násilím !!!
Rytuály pomocí kamenů


SNOVÁ CESTA :
Vezměte si před usnutím čirý krystal do levé ruky a poproste ho, aby vám na vašich snových cestách pomáhal, zavedl vás na příjemná místa a nakonec vám umožnil, abyste si sen pamatovali. Usněte pak s krystalem v levé ruce. Sny budou přítomější a když se probuíte budete si je pamatovat. Nejlépe si je hned zapište.
UDRŽOVÁNÍ ZDRAVÍ :
Vezměte svůj krystal na klidné místo. SEdněte si na zem a držte ho v obou rukou. Soustřeďte se na své zdraví. Pak do krystalu foukněte, přidržte levou rukou na těle, místě které je nemocné. Soustře´dte se a jasným hlasem zvolejte směrem nahoru: "Léčivé síly universa, ať zůstanu zdravá (nebo a´t se uzdravím)".
OČIŠTĚNÍ AURY :
Pokud jste byli na nepříjemných místech nebo v nedefinovaných davech lidí, očistěte své tělo krystalem čerstvě nabitým sluneční energií nebo očištěný. Přejíždějte jím po těle od hlavy až k patě, ve vzdálenosti několika cm od kůže. Soustřeďte se na odsávání negativní energie. nakonec otřete krystal solí a pak opláchněte.
PŘI VELKÝCH RITUÁLECH :
Když celebrujte planetární rituály, můžete na oltář pokládat svůj oblíbený kámen - zejména u slunečního a Dianina rituálu. Během meditace ho na několik minut vezměte a podržte si ho na čele, to zesiluje kontakt, který jste utvořili. Čas od času byste měli vzít kámen, který je příslušné planetě přiřazen.
STRUKTUROVÁNÍ PROBLÉMŮ :
Vezměte čirý krystal do levé ruky a záhnědu do pravé. meditujte o svých problémech. Krystal zesiluje vynášení problému na povrch, záhněda je urovnání a vstřebává.

kouzla

11. října 2008 v 16:01 | magiee |  kouzla

Kouzlo pro mír osobnosti


Násludující modlitba která se recituje za úplňku. Může se vám zdát že první čtyři řádky jsou převzany z křesťanské modlitby, ale není to pravda. Jsou staré čtyři tisíce let, kdy byly zpívány během oslav sumerské bohyně Ištar.

¨svíčky

11. října 2008 v 15:57 | magiee |  svíčky

Svíčky

Barvy svíček souhrnem


BARVY
bílá:
čistota, dokonalost, nevinnost, spolehlivost, láska k pravdě
negace - chladnost
černá:
odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat
negace - násilí, strach, temnota
červená:
láska, vášeň, síla, dobyvačnost,
negace - vztek, hádky
modrá:
klid, mír, uvolnění, jistota, vytrvalost
negace - nuda, prázdnota
žlutá:
slunce, radost, osvobození, touha po svobodě
negace - povrchnost, závist
zelená:
rovnováha, růst, naděje, stálost, život, uzdravení
negace - netečnost, moc
růžová:
romantika, jemnost, láska
negace - bezbranost
fialová:
mystika, magie, proměna, citlivost
negace - žal, pokání, odpor
tyrkysová:
komunikace, humor, půvab, přátelství, družnost
negace - přehnaná ctižádostivost
oranžová:
zdraví, životní elán, síla, odvaha, energie
negace - lehkomyslnost
PŘIPOMÍNKA: toto souvisí JEN se svíčkama!

Barvy podle astrologických znamení

5.1.2008 16:26 | Tia | Svíčky
Barvy a astrologická znamení:
Beran - žlutá/bílá
Býk - červenooranžová/růžová

Blíženci - oranžová/šedá
Rak - modrá/stříbrná
Lev - žlutá/zlatá
Panna - žlutozelená/zelená
Váhy - zelená/modrá

Štír - zelenomodrá/sytě modrá
Střelec - modrá/oranžová
Kozoroh - modrofialová/hnědá
Vodnář - fialová/tm. modrá
Ryby - fialovočervená/bílá


Dny v týdnu a barvy svíček

5.1.2008 16:20 | Tia | Svíčky
Dny v týdnu a jejich barvy:
Pondělí - bílá, stříbrná
Úterý - červená
Středa - fialová
Čtvrtek - modrá
Pátek - zelená
Sobota - černá a tmavě modrá
Neděle - žlutá, zlatá

Použití svíček podle barev

5.1.2008 16:15 | Tia | Svíčky
Použití svíček podle barev:
BÍLÁ
Používá se především při očistných a ochranných rituálech.
Docela dobře slouží pokud konkrétní barvu právě nemáme.
Měli bychom ji mít doma neustále, i kdyby to byla jen obyčejná čajovka.
ŽLUTÁ
Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,
proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a
sebedůvěru.
ORANŽOVÁ
Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované
vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.
RŮŽOVÁ
Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i
pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které
přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii
pro lásku) .
ČERVENÁ
Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a
a odvahou.
FIALOVÁ
Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu
nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám
v přístupu k magii.
MODRÁ
Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.
Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.
Používáme ji na přivolání pevného zdraví.
ZELENÁ
Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,
plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o
štěstí obecně.
HNĚDÁ
Pomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.
ČERNÁ
Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu
určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je
použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

Splnění přání pomocí svíčky

5.1.2008 16:09 | Tia | Svíčky

Když hoří - Živel ohně. Zapálením svíce čeká na svůj osud - Živel země. Po zapálení taje na tekutý vosk - Živel vody. Později lehce kouří - Živel vzduch.

Pálení svíček je velmi starý magický úkon. Protože, mnoho kouzel vyžaduje, aby se nechali svíčky dohořet, je moudré věnovat peníze na pořádné svícny, které se nemohou vznítit a jsou dost široké na to, aby zachytili kapající vosk. Při pálení svíček platí pravidlo: pro rušení nebo odstrňování něčeho se pálí svíčky za ubývajícího měsíce( od úplňku do novoluní), pro získání něčeho nebo růst se pálí svíčky za přibývajícího měsíce (po novoluní do úplňku). Svíčky bývají spojeny s určitými bylinami a jinými magickými pomůckami a každá je zaměřena na určitý magický úkol. Vyberte si svíčku, tak aby, prezentovala váš magický cíl, rituálním nožem do ní vyryjte svá přání. Potom nalijte trochu vhodného oleje(nejlépe magického - spojeného s druhem rituálu , ktzerý chcete vykonat - láska, antikletba, bohatství a podobně ) na dlaň dominantní ruky a krouživým pohybem svíčku potírejte.
Pokud si přejete, aby se vám něco dostavilo, potírejte svíčku od knotu dolů, až na konec. Pokud chcete něco odstranit, potírejte ji od konce nahoru ke knotu. Naolejovanou svíčku potom vyválejte v příslušných bylinách a postavte ji do svícnu. podržte ruce na obou stranách svíce a v duchu vylévejte myšlenky na svůj cíl do svíčky. Až budete hotovi, rozsviťte svíčku, přitom vizualizujte: a říkejte.
Svíčko moci, svíčko síly, nechť se má přání splní v tuto chvíli
Sílo tryskej z plamene . Dej mi počem touží srdce mé.
Má slova ať mocná jsou, vše co chci mi přinesou.
(teď řekněte své přání). Říkám tedy Staniž se!
Takto lze jednoduše čarovat pro dosažení téměř všech cílů. Nejlepší je pak ponechat svíčku nebo svíčky na bezpečném místě, aby dohořely

lektvary

11. října 2008 v 15:52 | magiee |  lektvary

Lektvar ochrany


Potřeby:
 • borové jehličí
 • kmín luční
 • vavřín
 • bazalka
 • anýz
Postup: Všechny bylinky dáme do sklenice z červeného skla, která je do poloviny naplněná vodou, necháme přes den vyluhovat na sluníčku a pak přidáváme do koupele nebo natíráme na tělo pro osobní ochranu. Vodou se také potírají amulety a talismany pro ochranu. Funfuje!
Lektvar Afrodisia - Afrodisiakum


Potřeby:
 • špetka rozmarýnu
 • dvě špetky tymiánu
 • dvě lžíce černého čaje
 • špetka koriandru
 • tři čerstvé mátové lístky
 • pět okvětních plátků růže
 • tři špetky muškátového oříšku
 • tři kousky pomerančové kůry
Smíchej ingredience - posil byliny svým magickým cílem, vlož je do čajové konvice (tento rozpis je asi na půl litru vody) a svař, vnímej vůni, která stoupá z konvice. A pak už stačí tento lektvar jen popíjet. . . a vnímat druhou bytost.Vysvěcení domu proti duchům


Potřeby:
 • aromatický olej
 • sůl
 • rozmarýn
 • olivy
 • šalvěj
 • mísa s pramenitou vodou
 • dlouhá bílá ztuha
Postup:
Každý účastník by se měl nejdříve očistit v koupeli do níž dá 7 kapek svého oblíbeného éterického oleje a čajovou lžičku soli jako symbol věčnosti a nesmrtelnosti.
Poté rozděl šalvěj, rozmarýn a olivy (ty nahrazují olivovník - symbol míru) na 4 hromádky a každkou z nich umísti do jednoho kouta svého domu či bytu, na každou světovou stranu jedno. Do mísy opatrně nalij pramenitou vodu a potom pomocí špiček prstů pokrop pár kapkami káždou místnost svého obydlí. Všichni zůčastnění se pak schromáždí kolem mísy se zbylou pramenitou vodou. Natáhněte bílou stuhu dokola pak se pohybujte ve směru hodinových ručiček ke zaždé hromádce a tam vyslovte zaříkadlo:
"Kdo vcházíš, nepřicházej ve zlém. Nechť se všechny zlé úmysly odráží od našeho opevnění, nechť žádný duch nepronikne těmito zdmi."


Lektvar zapomenutí


Přísady:
 • fotografie
 • 3 ml vlažného mléka
 • sůl
Příprava:
Dej fotografii vyluhovat do mléka asi na 30 sekund, vytáhni a roztrhej. Roztrhanou fotografii rozhoď co nejdále od místa kde jsi. Potom se vrať zpět. Do mléka vhoď asi 8 zrn hrubé soli a prones: Ëares' ar elenis'! Winta lúcinya!
Tento lektvar vypij.
Efekt:
Tento lektvar ti pomůže zapomenout... Ale když ho ještě uvidíš, má to katastrofické účinky! Bude na tebe křičet, a ty, když zavřeš oči, ho budeš mít pořád před očima.


Lektvar ochrany


Budeš potřebovat:
1. jeden díl bazalky
2. jeden díl šalvěje
3. jeden díl kapradí
4. trochu černého pepře
5. jeden díl sporýše
6. hrst hřebíčku (koření)
7. jeden díl rozmarýnu
8. jeden díl tymiánu
9. jeden díl jehličí

Udělej odvar obvyklým způsobem. Přeceď ho a potři všechna okna a dveře.
Něco také vylej do dřezu, odpadu a zbytek do WC.
POZOR! Nepije se. Ochrana je před černou magií, démony apod.LEKTVAR SMICHU

potrebi:3g konopi indickeho
,1nezralou makovici,
cednik
, nuz ,
lzici ,
hrnek
a horkou vodu
. cednik vlozime do hrnka ,dame do nej marihuanu,narízneme ze vsech stran makovici a tez vlozime do hrnka , prelejeme horkou vodou nechame 4hod. louhovat.vitahnem cednik s tim bordelem vipijem a zapijem štamprlickou

úvod

11. října 2008 v 14:14 | magie |  úvod
Tohle to je blog o magii můžete tady najít různé lektvary kouzelné bytosti rytuály atd.
A hlavně si tady můžeš vyrobyt různé magické předměty př.kyvadlo,kniha stínů,woodo panenku
na vyrob si magické předměty tady dostanete rady o magii nebo se ještě kouknout na další stranu o magii klikněte na tento odkas www.maagie.blog.cz a odhalí se vám ještě další super blog o magii tak jsi to nenechte ujít a přidej se knám