Nymfy a Dryady

18. dubna 2009 v 16:59 | bobbo |  Magicke Bytosti

Nymfy

Nymfy jsou v řecké mytologii vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám. Vyskytovaly se obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů nebo dokonce bohů. Nymfy dosahují velikosti 130 - 150 cm, mohou se však zmenšovat i zvětšovat. Mají dlouhé vlasy různých barev, oděv obvykle nenosí. S oblibou prý vyhledávají kontakt s muži a chlapci. Jejich posláním je starat se o záležitosti svého živlu.

Podle toho, kde žijí, se nymfy dělí na:

Dryády

Dryáda neboli duch stromu žije uvnitř stromu. Dryády chrání les proti vandalům. Pokud je strom dryády zničen, ta zahyne. Zbarvení kůže dryády osciluje mezi bílou a zelenou.


Najády

Najády představují vodní živel. Většinou jsou to víly sladkovodní, jezerní, říční, potoční i jednotlivých pramenů. Zabezpečují vláhu a úrodnost půdy. Najády minerálních pramenů mají léčebnou moc. Pokud vyschne jejich zřídlo nebo pramen, umírají s ním.


Oreády

Oreády jsou nymfy horských údolí i horských velikánů. Patří k nejstarším bytostem světa.

Ókeanovny a Néreovny

Ókeanovny a Néreovny jsou mořské nymfy. Žily ve stříbrných jeskyních na dně moře, provozovaly hudbu a tanec. Byly přívětivé, líbezné a ochraňovaly plavce.

 

Pegas

18. dubna 2009 v 15:44 | bobbo |  Magicke Bytosti

PegasPegas byl bílý okřídlený kůň, rychlý jako vítr. Mýtus vypráví, že Pegas vyletěl z těla Perseem zabité Gorgony Medúzy společně s obrem Chrýsaorem. Medúza totiž byla těhotná s Poseidonem - bohem moří a koní. Pegasa zkrotil korintský hrdina Bellerofontes za pomoci kouzelné uzdy darované mu bohyní moudrosti Athénou. Bellerofontes potom s pomocí Pegasa zabil obludu Chiméru chrlící oheň hned ze tří hlav - kozlí, lví a dračí. Tento úkol musel vykonat, aby očistil svou pověst od pomluv, které jej nařkly ze svedení Steneboii, manželky krále Proita z Argu. Hrdina vystřílel do Chiméry olověné šípy, které se v jejím vlastním žáru roztavily a obludu zahubily. Pegas mu také pomohl pokořit sousední národy včetně Amazonek a stát se vojevůdcem v Lýku. Bellerofontes se potom cítil jako bůh a chtěl za pomoci Pegasa vyletět na Olymp. Zeus jej však za tuto troufalost srazil bleskem. Podle jiné verze pověsti Zeus přikázal Pegasovi, aby hrdinu shodil a Bellerofontes byl potom až do smrti chromý. Mezi nesmrtelné se dostal pouze Pegas. Sídlil u Dia, nosil jeho hrom a blesky. Podle mýtu byl proměněn v jedno ze souhvězdí. Jiný příběh vypráví, že na Pegasovi jel poprvé sám Perseus, který s jeho pomocí zachránil Andromedu.


Jednorožec

18. dubna 2009 v 15:40 | bobbo |  Magicke Bytosti

Jednorožec

Jednorožec je bájným tvorem, oblíbeným hlavně ve středověku. Byl prý podobný gazele či nosorožci (z líčení nosorožce pravděpodobně i vznikl), nejčastěji se však popisuje jako mimořádně štíhlý a elegantní bělostný kůň s dlouhým rovným rohem na čele. Byl divoký a velmi plachý. Směly se k němu přiblížit jen panny, kterým potom položil hlavu na klín. Jeho roh měl prý zázračné účinky - schopnost čistit vodu, ničit jedy, léčit padoucnici a jiné nemoci. Jednorožec je symbolem čistoty, nevinnosti a míru. Říkalo se také, že jednorožec se rozzuří, když spatří slona. Za roh jednorožce byly vydávány zuby mořského kytovce narvala nebo rohy nosorožců.

 


Gryf

18. dubna 2009 v 15:36 | bobbo |  Magicke Bytosti

Gryf

Gryf neboli pták Noh je zobrazován se lvím tělem, zadníma nohama a ocasem, a s orlí hlavou, krkem, křídly a pařáty. Vyjadřuje bystrost orla a sílu lva. Jeho symbolický význam spočívá v ovládnutí země a oblohy.
Egyptská mytologie líčí gryfa jako symbol ochrany a msty. V Ptomelaiovské době jsou v podobě gryfa znázorňováni Re a Hor.
Ve starém Řecku značil božskou moc, byl zasvěcen Apollónovi. Rovněž byl považován za ztělesnění bohyně Nemesis.
V ranném křesťanství byl symbolem znovuzrození, později jej toto náboženství víceméně zavrhlo. Tento tvor byl také zpočátku líčen jako satanův služebník svádějící na scestí lidské duše, později se stal symbolem dvojí přirozenosti Ježíše Krista - božskou (pták) a lidskou (zvíře). Proto se gryf stal také protivníkem hadů a bazilišků, kteří byli považováni za převtělení satanských démonů.
Marco Polo ve svém cestopise ze 13. století zmiňuje svědectví domorodců z Madagaskaru a Zanzibaru, kteří tvrdili, že každoročně přilétá obrovitý pták podobný orlu, který chytá slony, vznese se s nimi, a pak je pustí na zem. Sloni se pádem zabijí a pták na nich pak hoduje. Marco Polo považoval toto stvoření za gryfa, domorodci však tvrdili, že měl čistě ptačí podobu.


Drak

18. dubna 2009 v 15:33 | bobbo |  Magicke Bytosti

Drak

Draci, tyto tajemné a útočné živočichy, bylo vždy obtížné zkoumat. Nežili kdekoliv a vzhledem k jejich nevyzpytatelným zvykům byste museli mít obrovské štěstí, abyste je potkali právě tam, kde byste je chtěli potkat. Je například velmi nepravděpodobné, že byste na draka narazili v poušti. Pro draky je tam příliš teplo a hlavně příliš sucho. Potřebují stálou vlhkost a proto žijí vždy jen tam, kde je dost vody. Proto bývají často strážci zázračných pramenů a starých opuštěných studní. V Orientě se rádi vyskytovali v kalných řekách, na mořských dnech anebo přímo uprostřed velkých černých mraků. Proto se vám může přihodit, že některého zahlédnete za večerní bouřky, jak se v bouřlivém vzteku rozvaluje po obloze. Od středověku si raději vybírají místa vzdálená od měst a lidského ruchu. Žijí nejraději na západních osamocených pustinách, hluboko ve vlhkých a tmavých jeskyních, nebo se lenivě vyvalují v páchnoucích bažinách a číhají tam na kořist.Západní drak (nejnebezpečnější druh) mnoho žere a pije, ale nikdy nespí. Je proto odborníkem na hlídání pokladů, nad kterým bdí dnem i nocí. Nejčastěji ani nemá oční víčka. Proto Řekům připomínal bohyni Athénu, která podobně jako Moudrost musí být stále ve střehu.
Východní drak je méně zlovolný, avšak zato je velký žrout, který nepije nic než vodu. Je to velký spáč, často líný, takže někdy prospí bez přestávky i několik měsíců.


Použití draka
Ve starých spisech se každé části dračí tělesné schránky připisují zvláštní vlastnosti. Například:
- srdce umožňuje porozumět jazyku zvířat
- krev natřená na kůži člověka způsobuje nezranitelnost
- zuby (nošené na šatech z kozí kůže) chrání před všemi zly
- tuk, jímž je obaleno srdce, pomáhá vyhrát všechny soudní spory
- oči poskytují výtažek, který činí muže chrabrými
- a nakonec, v hlavě se nachází zázračný kámen. Je srovnatelný s "dračí perlou", perlou hojnosti, která (na Východě) poskytuje svému vlastníkovi moc rozmnožit úrodu a bohatství.
Hle, vysoce užitečný živočich (hlavně když je mrtvý)! Ale nejtěžší je najít aspoň jednoho, který by se chtěl nechat zabít.


Anděle

18. dubna 2009 v 15:27 | bobbo |  Magicke Bytosti

Andělé

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Jsou posly Božími. Andělé, tak jako lidské bytosti, vlastní rozum, svobodnou vůli a pocity podobné našim, jsou to čistě spirituální bytosti bez hmotného těla, s možností vyvíjet se k dokonalejšímu stupni. Pomáhají nám, i když na ně nemyslíme a provázejí nás po celý život. Je jistě zajímavé, že andělé k nám často hovoří nepřímo - slyšíme opakovaně nějakou píseň, vidíme nějakou číselnou řadu, která se opakuje. Může to být odpovědí na naše prosby, ovšem za předpokladu správného výkladu. Intelekt andělů je vyšší než lidský. Jsou považováni za prostředníky mezi Bohem a člověkem.
Fenix

18. dubna 2009 v 15:24 | bobbo |  Magicke Bytosti

Fenix

řecky Foinix, latinsky Phoenix

Fénix je bájné stvoření, o kterém se zmiňuje už starověký řecký historik Herodótos. Říkalo se, že fénix žil v Egyptě a byl pokládán za ztělesnění slunečního boha. Měl purpurové a zlaté peří a ukazoval se jednou za pět set let pouze obyvatelům města Héliopole. Když po pěti stech letech fénix cítil, že se blíží jeho smrt, obalil se na oltáři boha slunce Hélia do myrhy a kadidla, zapálil se a ze svého popela se potom znovu zrodil. Bývá proto považován za symbol nesmrtelnosti a znovuzrození. Tvrdilo se, že jeho peří bylo nepotopitelné a bájné bytosti z něj tvořily báječná plavidla, která mohla proplout i největší bouří bez nejmenšího nebezpečí.


Elfove

18. dubna 2009 v 15:21 | bobbo |  Magicke Bytosti

Elfove

Elfové jsou mytologické bytosti původně zřejmě pocházející ze starogermánských pověstí. Jsou velmi krásní a ušlechtilí, mají štíhlou postavu, světlou pleť, hedvábné dlouhé vlasy a vždy špičaté uši. Nenajdeme u nich vousy. Obývají lesy a starají se o ně, žijí z darů přírody. Ačkoliv jsou výborní válečníci, boj nevyhledávají. Jejich rodovou zbraní je dlouhý luk. Elfové jsou známí svým smyslem pro čistotu a láskou k moudrosti, vědění. Dožívají se velmi vysokého věku, jsou i tací, kteří tvrdí, že jsou nesmrtelní, umřít ovšem mohou. Elfové mají krásný hlas, rádi zpívají a hrají na harfu. Milují moře a hvězdy. Většinou jsou zastánci dobra. Jako ochranu před zlem nosí na krku amulety. Mnozí považují elfy za dokonalá stvoření.


runy

11. října 2008 v 17:16 | magiee |  runy

Obecně o runách

Mytologický původ run
Runy podle severského mýtu vytvořil nejvyšší severský bůh-hrdina Odin. Poté, co se na devět dnů přibodl svým kopím ke stromu světa - jasanu Yggdrasilu - a tak se sám sobě obětoval, spatřil runy - symboly, které mu umožnily vidět linie osudu, ale také do nich zasahovat. Stejnou moc pak dal i lidem, kteří se naučili runy používat.

Runová abeceda futhark
Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen. Latinská abeceda z A, B, C a D, řecká alfabeta z ALFA a BETA. Futhark je nazván podle znění prvních symbolů, tedy F, U, Th, A, R a K. V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně, a to jako F, U, Th, O, R a K.
Rozlišovat můžeme zhruba tři základní proudy. Původní, nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a skládá se z 24 znaků. Asi okolo roku 800 n. l. se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo (anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků až na 33, narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího), kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků. Tento systém se vyskytoval v různých obměnách: dánský, obyčejný nordický, švédsko-norský, zkrácený apod.

Aettir
Každá ze tří hlavních runových abeced se dělila na tři skupiny písmen, zvané aettir (aettir je množné číslo slova aett). Samotný výraz aettir je pravděpodobně nedávného data, rozdělení písmen na jednotlivé aettiry je však patrné i na velmi starých archeologických nálezech (např. brakteátu z Vadsteny).
Rozdělení abeced na oddíly je pro nás významné proto, že je dodržuje i vikingské a anglosaské písmo, ačkoliv ani jedno z nich se nesestává z 24 písmen. Pro ilustraci, vikingský futhork se dělil na tři skupiny o šesti, šesti a pěti znacích.

Slovo "runa"
Význam slova runa bývá interpretován různě, jednotlivé interpretace si jsou podobné a vždy s sebou nesou trochu tajemnou atmosféru. Ve staré angličtině znamenalo slovo runa záhadu či tajemství; význam se zachoval v dnešním archaismu pro šeptání - round nebo rown.
Ve staré němčině slovo runa rovněž značí záhadu a tajemství. Stará norština zná takřka shodný výraz runar, magický znak. Ve finštině slovo runa označuje jednu báseň národního eposu Kalevaly.

Runová numerologie

Jedna reprezentuje význam slova, které je jménem runy, nebo moc se jménem runy spojenou.
Dvě implikuje služebné postavení, podřízenost či otroctví.
Tři je aktivovací posloupností. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci změny podoby, nebo mění význam následujícího textu. Zároveň je to počet run požadovaný pro výzvu či vzývání o nižší intenzitě.
Čtyři označuje otrávenost, únavu či nepohodu.
Pět přináší uspokojení či úspěch, je vhodné k léčebným účelům.
Šest je nepříjemnost, něco nechtěného.
Sedm je spojeno se sexuálními záležitostmi.
Osm je spouštěcí posloupností, podobně jako trojka. Označuje úplnost, sílu, je to číslo potřebné pro intenzívní výzvu.
Devět je nástrojem pro ještě vyšší stupeň dokonalosti. Osmička je celek, devítka jej podtrhuje a potvrzuje.


Věštění z run

http://www.amorysuerte.com/modules/catalog/images/runa-fehu.jpg

Za dávných časů putovali vykladači a vykladačky run od města k městu a nahlíželi za pomocí runových kamenů do osudů lidí. Oblékali se do zvířecích kůží a modrých plášťů zasvěcených bohu Odinovi. Odin byl pán smrti i znovuzrození, visel devatero dní na stromu světa jehož jméno je Yggdrasil a obětoval své oko Mirimovi, strážci studnice moudrosti, aby získal runy. I dnes vzývají věštci Odinovo jméno, aby jim pomáhal při vrhu a čtení run.
uny lze vykládat různými způsoby. Jsou-li runy vzhůru nohama je na nich někdy vidět jiný znak. Říká se jim obrácené runy. Taková runa má jiný význam, než když leží správné poloze. Soudí se , že obrácené runy jsou negativní. Obrácená runa nám však neukazuje problémy, ale jejich řešení nebo vyvarování. Na každou runu by se spíše mělo pohlížet podle toho, co nám chce povědět, než v ní hledat negativní aspekt.
Výklad jednoduchý
1. Držte váček s runami a soustřeďte se na otázku nebo problém, nebo na to na co se chcetet zeptat.
2. Pak se můžeme zeptat např. - Přeji si, aby runy prozadily co mě dnes čeká. nebo Přeji si, aby runy vypověděly o... nebo Přeji si, aby runy okomentovaly... atd.
3. Potom vytáhněte z váčku runu.
Výklad světového stromu
Vytáhněte si postupně 7 run.
1. Co si musíme uvědomit
2. Jaká nás čeká výzva
3. Jaká je vaše runa
4. Jaká síla nám pomůže
5. Co nás bude varovat
6. Čeho se potřebujeme zbavit
7. Jaké nastane ponaučení
Věštění - keltský kříž
1. Co je příčinou našeho nedostatku
2. Jak a kam bychom měli směrovat energii
3. Co nám brání v postupu
4. Co nám pomůže překonat překážku
5. Co nám chybí
6. Výsledek
Vyjasnění sporných odpovědí: Někdy ani po odpovědi run není jasné jak si máme vše vyložit. Runy mohou mluvuit nejasně. V tomto případě se vytahuje ještě jedna runa, která by měla odpověďi napomoci nebo ji ujasnit.Co jsou Runy a jak je vyrobit


Co jsou runy?
Runy znaky jsou nejstarším typem písma národů na severu Evropy. Dávnými skandinávskými a severogermánskými kmeny byly vnímány ovšem v širších souvislostech. Domnívali se, že runy představují sílu vesmíru. Pravděpodobně panovala představa, že když člověk tesá do kamene, dlabe do dřeva nebo maluje, navazuje kontakt s vesmírem. Mezi národy severní Evropy je stále ještě častý názor, že runy jsou znaky, které lidé dostali od Boha. Proto byl runovým znakům připisován tajemný význam a byly využívány pro věštění a amulety, které chránily před zlem a posilovaly sílu člověka.Každý národ má svůj výklad a své oslovení run. Jsou také ruzné obdoby, ale v základu jsou všechny runy stejné.
Z čeho je udělat? Jak se věští?
Dřevo: Jasan, tis, a dub, ploché valouny, keramické střepy nebo kostky. Symboly jsou vyryté nebo nakreslené červenou (barva krve) nebo modrou (barva zasvěcená Odinovi). Při věštění se runy zamíchají ve váčku a pak jsou vrženy na hladkou plochu. Runy, které padnou blízko sebe, se při čtení ovlivňují. Runy otočené symbolem k zemi se nevykládají. Dopadnou-li runy k vykladači hlavou dolů, jde o tzv. převrácenou runu.
Význam run:*
1. FEHU, FEOH, FREYJA
Bůh plodnosti a pokoje, znamená štěstí a soulad.
Převrácená runa - ztráta, stagnace a nesvár
2. URUZ, UR, SÍLA
Je znamením moudrosti, vědění, tvůrčí síly, příležitosti, sexuality a štěstí.
Převrácená runa - zmařená příležitost, tělesné potíže nebo zadržený rozlet.
3. THURISAZ, THORN, TRN
Symbolizuje ochranu, poymoc a dobrou zprávu.
Převrácená runa - napovídá o zranitelnosti a zlých zvěstech, potíže
4. ANSUZ, OS, ODIN
Značí moudrost a pomoc starších. Nebo také magická duchovní moc či zasvěcení.
Převrácená runa - škodolibé kousky
5. RAIDO, RAD, KOLO
Cesta, ať v praktickém či spirituálním smyslu ohlašuje postup vpřed
Převrácená runa - zpoždění, ponaučení či obtížné putování
6.KENAZ, KEN, OHEŇ
Umělecký podnět nebo milostná vášeň
Převrácená runa - kdosi či cosi tento oheň dusí
7. GEBO, GYFU, DAR
Bude následovat velkodušná štědrost, bohatství a přátelství.
Převrácená runa - značí sobectví a samotu a odloučení. Přátelské svazky jsou ohroženy.
8.WUNJO, WYN, RADOST
Znak štěstí, harmonie a pozitivních změn
Převrácená runa - sváry, neshody mezi lidmy a nabádá k tomu, abychom nezvládnutelným situacím obezřetně předcházeli.
9.HAGALAZ, HAGAL, KRUPOBITÍ
Předpovídá nečekané překážky a choroby.
Převrácená runa - ohlašuje zdržení způsobené vnější mocí
10. NAUTHIZ, NYD, NEZBYTNOST
Tato důležitá runa hájí trpělivost. Chtivost či sobecká touha vyvolají potíže.
Převrácená runa - říká, že je třeba opatrně zvažovat rozhodnutí i závazky.
11.ISA, IS, LED
Překážky mezi lidmy mohou být tělesné i citové.
Převrácená runa - lze učinit kroky k tomu, aby ledy roztály a nesoulad se mezi přáteli rozplynul.
12. JERA, GER, ROK
Runa představuje koloběh přírody a života. Práce přináší ovoce.
Převrácená runa - značí, že je narušen přirozený běh věcí, že je tudíž třeba odstranit překážky, aby řádný chod byl obnoven.
13.EIHWAZ, EOH, TIS
Smrt nabádá, abychom s láskou pečovali o život na zemi.Smrt může také znamenat pomíjení starých způsobů a zvyků.
Převrácená runa - značí neschopnost zanechat ničivých návyků či nezdravou hrůzu ze smrti.
14.PERTHRO, PEORTH, KRB
Jako pradávný symbol domova značí tato runa tajemství a nezbytnost.
Převrácená runa - oznamuje, že tajemství jsou zrazena a o citech se hovoří nepokrytě.
15.ALGIZ,EOHL,OCHRANA
Runa značí ochranu před nebezpečím a pokušením.
Převrácená runa - naznačuje, že je potřeba se vyhnout jakémukoliv nebezpečí, jež snad pochází od přítele či známého člověka.
16.SOWULO, SIGEL, SLUNCE
Předpovídá dobré zdraví a štěstí a také tvůrčí sílu a ponaučení.
Převrácená runa - značí chorobu, která pochází z nedbalosti.
17.TEIWAZ, TYR, BůH VÁLKY
Symbolizuje odvahu, energii a vášeň jež přináší štěstí.
Převrácená runa - je znamením zničujících a vyčerpávajících nesvarů.
18.BERKANA, BEORG, ZROZENÍ
Runa může znamenat, že něco významného začne a bude se rozvíjet, může také vypovídat o novém manželství či skutečném narození.
Převrácená runa - zvěstuje stagnaci či překážky bránící v rozvoji.
19.EHWAZ, KůŇ
Značí cestování a změnu, snad nový domov či nové zaměstnání.
Převrácená runa - Snad je na dohled duchovní pouť.
20. MANNAZ, MAN, MUŽ
Obraz člověka představuje inteligenci, paměť, kulturu, vyšší atributy lidstva. Runa také poukazuje k rodinným záležitostem.
Převrácená runa - napovídá, že dotyčná osoba hledá samotu a odloučení, zejména od rodiny. Runa může také znamenat zneužití či opomíjení inteligence.
21. LAGUZ, LAGU, VODA
Runa představující intuici, vše záhadné a podvědomí. Napovídá o duševním uvědomění a netušené tvořivosti.
Převrácená - říká, že člověk vyjde z mořských bouří zmaten a rozcitlivělý.
22.INGUZ, ING, PLODNOST
Dovršení plánů, záměrů a úspěchů na všech stupních.
Převrácená - postup je zastaven, je třeba zvlášního úsilí.
23. OTHILA, ETHEI, MAJETEK PŘEDKŮ
Runa se vztahuje k dědictví a k majetku vůbec, vztahuje se i na vlastnosti, schopnosti a rodinné tradice, stejně jako materiální statky.
Převrácená runa -Napovídá o potížích s dědictvím, nesouladu s rodiči nebo o rozpadu rodiny.
24.DAGAZ, DAEG, DEN
Runa probouzení a průzračného jasu. Hojně se pohrnou úspěchy a nastane prosperita.
Převrácená runa - věští nutnost mírnit se ve výdejích
25. WYRD, OSUD
Váček vykladače run obsahuje i jednu slepou runu, značící tajemství a osud. Oznamuje, že tazateli budou informace odepřeny a že věc rozhodne osud.
* Přesnější význam run najdete v dřívějších článcích.


Vyrob si

11. října 2008 v 17:11 | magiee |  vyrob si magické předměty

WooDoo panenka

Potřeby:
  1. Výplň - nejlépe drcené sušené bylinky
  2. Jehla a nit
  3. Látka
  4. Možné jsou knoflíky
Postup:
Z látky si 2x vystřihneme stejného "panáka" (aby měl hlavu, ruce, břicho a nohy) a sešijeme podél okrajů stehy blízko sebe od polovuny hlavy do kozkroku. Vycpeme výplní a sešijeme podél okrajů tak, aby výplň nevypadala. Vyšijeme srdce a oči (můžeme použít knoflíky).


Kniha stínů

Potřeby:
  • Obyčejný tlustý (kvalitní) sešit A4
  • Látka, kůže, třpitky, barevný písek, apod.
  • 2x Tvrdý papír A4
  • Pořádné lepidlo
  • Pevný obal na sešit (A4)
  • Černý lihový fix
Postup:
Na sešit na přední a zadní stranu nalep tvrdý papír. Počkej až lepidlo zaschne a ostříhej přečuhující "proužky" (nwm jak to říct...). Potom můžeš začít přední stranou. Nalep na ni co chceš (dopotučuji látku, kterou můžeš rozstříhat a vytvořit mozaiku), vytvoř něco neobvyklého. Potom na látku lihovkou napiš krásným písmem buď Kniha Stínů, nebo anglicky: The book of Shadows. Doporučuji předem si to předkreslit. Nápis pak můžeš dozdobit třeba třpitkami nebo barvami na okno. Barvy na knize stínů by neměly být moc rozmanité.

Použití:
Do knihy stínů si zapisuj rituály, lekrvary, poznámky a zkušenosti z magie.

Kam dál